Formularz video

form video

Bardzo prosimy o nagranie i przesłanie krótkiej odpowiedzi na powyższe pytanie, która zostanie zaprezentowana na tej stronie. Nagranie może zostać zrobione za pomocą dowolnego urządzenia. Jeżeli będziesz używać telefonu, pamiętaj proszę, aby trzymać go horyzontalnie. Gotowy plik prześlij nam ładując go poprzez przycisk „dodaj plik” lub wklejając jego link.

 

Wszelkie dane osobowe i kontaktowe pozostaną wyłącznie do naszej wiadomości. Nagranie może zostać usunięte w każdej chwili na Twoją prośbę.

 

Bardzo dziękujemy za udział w projekcie.

 

___

 

Please record and send your short response to this question, and your answer will be presented on this website. You can use any device to record it. If you are going to use your mobile phone, please remember to hold it horizontally. To send us your video, you can upload it by clicking „add file” or pasting the link.

 

Your personal information and contact details are confidential, only for our information. Your recording can be removed at any time on your request.

 

Thank you for taking part in this project.