Nagrania o Polsce

Videos about Poland

Dla Ryszarda Oresa Polska była krajem, do którego nieustannie powracał, pomimo traumy i bólu związanego z Zagładą. Dla niektórych członków jego rodziny Polska jest miejscem, do którego wracają poszukując śladów rodzinnej historii i z którym budują nowe relacje. Dla innych Polska bywa miejscem obojętnym, nie wzbudzającym większych emocji – nie czują potrzeby, by tutaj być. A czym dla Ciebie jest Polska?

___

 

For Richard Ores, Poland was a country that he constantly returned to, despite the trauma and pain associated with the Holocaust. For some members of his family, Poland is a place that they come back to looking for traces of family history and from which they build new relationships. For others, Poland can be an indifferent place that does not arouse much emotion – they do not feel the need to be here. And what does Poland mean to you?

dodaj video/add video