O muzeum

Żydowskie Muzeum Galicja powstało, by upamiętnić ofiary Holokaustu oraz ukazać historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy miasta. Jesteśmy instytucją pożytku publicznego. Naszym celem jest rewizja tradycyjnych stereotypów dotyczących żydowskiej przeszłości w Polsce oraz pomoc zarówno Polakom, jak i Żydom w zrozumieniu własnej historii.

 

Stałe wystawy muzeum, „Śladami Pamięci”, „Pamięć Niedokończona” oraz 10 Polskich Miast – 10 Żydowskich Historii”, zyskały uznanie w oczach odwiedzających i krytyków z całego świata. Muzeum organizuje i gości również wystawy czasowe. Oferujemy jeden z najbogatszych w Polsce programów wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, dostosowanych zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla zorganizowanych grup. Nasze Multimedialne Centrum Edukacyjne zawiera nieustannie rozszerzaną kolekcję unikalnych filmów poświęconych żydowskiej kulturze i Holokaustowi. Prowadzimy wszechstronną działalność badawczą i wydawniczą. Muzealna księgarnia jest jedną z największych tego typu w Polsce.

 

Muzeum mieści się w odrestaurowanym, postindustrialnym budynku przedwojennego młyna. Wnętrze subtelnie łączy nowoczesne materiały – szkło, metal i jasne drewno – z oryginalnymi elementami struktury budynku. Otwarta przestrzeń pozwala na organizowanie wystaw, koncertów, spotkań autorskich, wykładów czy warsztatów. Regularnie gościmy lokalnych artystów i muzyków.

About museum

The Galicia Jewish Museum exists to commemorate the victims of the Holocaust and celebrate the Jewish culture of Polish Galicia, presenting Jewish history from a new perspective. An innovative and unique institution located in Kazimierz, the Jewish district of Kraków, Poland, the Museum is a registered charity in Poland. The objectives of the Museum are to challenge the stereotypes and misconceptions typically associated with the Jewish past in Poland and to educate both Poles and Jews about their own histories, whilst encouraging them to think about the future.

 

Home to the internationally acclaimed permanent photographic exhibitions, „Traces of Memory” and „Memory Unfinished” as well as „10 Polish Cities – 10 Jewish Stories”, the Museum also shows an exciting range of temporary exhibitions, both curated in-house and sourced from around the world. The Museum’s Cultural and Education Programme is one of the most extensive in Poland, providing a range of services for both individual and group visitors, and the Media Resource Centre houses a growing archive of films on Jewish and Holocaust-related subjects. As well as engaging in primary research and publishing, the Museum also operates one of the largest Jewish bookshops in Poland.

 

Used as a mill before the war, today the renovated Museum building has a light, contemporary, post-industrial feel – utilising glass, metal and bright woods – whilst still retaining many of the building’s original elements and structure. The flexible space is ideal for housing a range of exhibitions and hosting all types of cultural and social events, and the Museum is a popular venue for local artists, performers, and musicians.